GiSExplorer - Географска Информационна Система Български GISExplorer is a wide spectrum Geographic Information System English

Мнения

GISExplorer подпомага организирането на данните и улеснява разбирането на тяхното пространствено асоцииране

НЕКСГИС Технологии

Новини


Консултации за ибор на GPS


    Фирма "НЕКСГИС ТЕХНОЛОГИИ" ООД предлага на земеделските производители консултации за избор на GPS устройства.

    Пълно съдействие от специалисти на фирмата при експлоатацията на закупените GPS устройства.

НОВО предложение от "НЕКСГИС Технологии" ООД

  GISExplorer Lite може да бъде закупена на разсрочено плащане от 4 вноски x 200 лв. Подробности за възможностите на Lite версията можете да видите ТУК

GISExplorer Lite


 
Очертаване на земеделски земи с програмата GISExplorer и предаване в поземлена комисия за ИСАК

  С програмата GISExplorer можете да очертавате и отваряте GPS файлове. Това може да се случи с Lite версията на GISExplorer на цена от 800 лв без включен ДДС. Видео ръководство за очертаване можете да видите тук.

Експорт на *.SHP за ИСАК

Импорт и експорт на ArcInfo (*.SHP) файл с атрибутни данни и таблици в GISExplorer

     В новата версия на GISExplorer можетe да импортирате / експортирате файлове в *.SHP формат по предварително зададени параметри на графичната и атрибутна информация от кадастралните данни за населени места, за КВС, за гори, таксационни характеристики и други. С GISExplorer имате възможност да конвертирате от други ГИС приложения със запазване на връзките между графичните и атрибутни данни и таблици.

Конвертор на координати в GISExplorer и GISExplorer Viewer!

     Импорт (вкарване) на координати в GISExplorer и безплатната версия GISExplorer Viewer с проверка и конвертиране в координатен указател. Eкспорт (изкарване) на координати към GPS устройства.

 Координатен указател


НОВО!!!
Есенно предложение от екипа на "НЕКСГИС Технологии"!
Нова Lite версия на програмата GISExplorer

    Новата версия се казва GISExplorer Lite. Тя е с богат инструментариум за работа с проекти за поддържане на географски бази от данни. Версията е на цена от 800 лв без ДДС, която е най-ниската цена за ГИС и включва част от направленията предлагани във фамилията GISExplorer.

    Модулите и функциите включени във новата версия можете да видите ТУК"НЕКСГИС Технологии" ООД е с нова ценова политика.

    Фирмата дава възможност на бъдещите си клиенти да закупят специализирания софтуер GISExplorer на разсрочено плащане за срок от две години. Вноските са разпределени на 23 равни плащания с първоначална вноска. 

    Актуалната ценова листа може да видите тук


WEB - базирано решение за  предстaвяне на публична графична информация


    Поради големия интерес на общини и областни админстрации „НЕКСГИС Технологии“ ООД разработва проект, които дава WEB- базирано решение за  предстaвяне на публична графична информация, като изобразяване на:

 • туристически обекти;
 • имотна информация;
 • търговски обекти;
 • OFF ROAD карти;
 • публично отдаване под наем и продаване на общинска собственост;
 • паркове и места за отдих;
 • информация за ремонтни дейности;
 • исторически обекти и друга графична информация, която общината иска да предостави публично;
 • маршрути на автобусните линии;

  Видео демонстрация

Видео презентация на WEB възможноститеGISExplorer - софтуер с GPS мониторинг в реално време

    Новата функционалност на GISExplorer предоставя възможност за свързване на компютъра с GPS Антена посредством кабел или Bluetooth и приемане на сигнали от GPS спътници.
Положението на GPS Антената се показва в реално време и се изчертава автоматично върху чертежа.
Данните от GPS Антената могат да се запишат в GPS следа и да се изчертаят върху карта на землище.
За повече информация вижте тук


"НЕКСГИС Технологии" ООД предостави за крайни потребители GISExplorerViewer !

    От 01 септември 2011 година  е налична версията на програмата GISExplorerViewer, която е предназначена за свободно ползване. Основно предназначение е прочитане и разглеждане на данни от собствени файлови формати (*.ge), CAD, ZEM, DXF, ArcInfo, TPlan и други. Някои от по-важните специализирани функционалности от пълната версия на GISExplorer, които са разрешени за ползване в GISExplorerViewer са:

 • Свободен експорт към DXF и KML (Google Earth)
 • Импорти от всички поддържани формати
 • Координатни трансформации 1970 към WGS84
 • Генериране на релеф
 • Теренен профил
За всички функции на GISExplorerViewer вижте Версии на програмата.GISExplorer вече и на английски език !

    Официално е налична английската версия на GISExplorer. Смяната на езика за потребителския интерфейс на GISExplorer от български на английски става бързо и лесно от настройките на програмата. За повече информация вижте тук.Успешно обединение на система за управление на процеси и документи Archimed e-DMS и GISExplorer !

    Съвместната работа на Archimed e-DMS и GISExplorer предоставя огромни функционални възможности за обединяване на електронни документи (eDOCS) и графична информация, благодарение на което няма ограничения за:

 • различни типове атрибутна информация за GISExplorer графични обекти в структурата на eDOCS документа.
 • брой допълнителни документи (сканирани оригинали, MS Office Documents, PDF и др.) , записани като прикачени или под документи към основния eDOCS документ.
 • търсене и анализ по различните типове атрибутна информация съдържаща се в eDOCS документа.
Archimed GIS е наличен за крайни потребители от 1 Юни 2011 година.За актуална информация и нови файлове моля преминете към Изтегляне